Maxime en Miryam Seyffers

Het gezin wordt gearresteerd in juni 1944 en afgeleverd in de Dossinkazerne op 21 juli. Ze worden onmiddellijk ingeschreven op de deportatielijst van het laatste transport, het 26ste.

Gedeporteerd vanuit de Dossinkazerne op 31 juli 1944 met transport 26
Miryam en Maxime Seyffers in het gezelschap van Berthe Krellstein, hun tante (niet gedeporteerd), in mei 1942 in Brussel

Berthe Krellstein, geboren in 1894 in Bochum in Duitsland, immigreerde naar België met haar ouders wanneer ze drie jaar oud is. In 1942 woont ze in Sint-Gillis. Later wordt ze ondergebracht in het Joods ouderlingentehuis in de IJskelderstraat en ontkomt zo aan deportatie. Haar familie heeft dit geluk echter niet.
Maxime en Miryam Seyffers worden allebei in Brussel geboren, hij in 1929, zij in 1931. Ook hun ouders waren daar geboren: hun vader, Léon Seyffers, in 1895 in Anderlecht, zijn vrouw, Sara Krellstein, in 1899. Ze hebben allemaal de Belgische nationaliteit. Ze wonen in Brussel, in de Regentschapsstraat, een buurt met veel kunsthandelaars. Léon Seyffers oefent er het beroep van antiquair uit. Hij is gespecialiseerd in de verkoop van schilderijen. Sara Krellstein is huisvrouw en bekommert zich om de twee kinderen. Maxime Seyffers gaat naar school in het Atheneum Robert Catteau, tot de Duitsers Joden verbieden naar niet-Joodse scholen te gaan. Het gezin wordt gearresteerd in juni 1944 en afgeleverd in de Dossinkazerne op 21 juli. Ze worden onmiddellijk ingeschreven op de deportatielijst van het laatste transport, het 26ste. Na hun deportatie op 31 juli is er geen enkel spoor meer van Léon Seyffers (58), Sara Krellstein (44), hun zoon Maxime (14) en hun dochter Miryam (13). De geschiedenis kan ons niets melden over de omstandigheden van hun dood.

Publicatieinfo

ADRIAENS Ward, STEINBERG Maxime (e.a.), Mecheln-Auschwitz, 1942-1944. De vernietiging van de Joden en zigeuners van België, 4 delen, Brussel, 2009.

Dr. Maxime Steinberg & Dr. Laurence Schram