Belgisch paviljoen in Auschwitz-Birkenau

1 juni 2022 

Belgisch paviljoen in Auschwitz-Birkenau

Wist je dat Kazerne Dossin verantwoordelijk is voor het onderhoud van het Belgische paviljoen, gesitueerd in blok 20 van Auschwitz I?

Vanaf de jaren 70 van vorige eeuw richtten de landen van waaruit slachtoffers werden gedeporteerd, in de stenen barakken een permanente nationale tentoonstelling in. Onder impuls van Stichting Auschwitz werd een deel van de eerste verdieping van barak 20 ter beschikking gesteld van België. In 2006 werd deze ruimte uitgebreid en werd de tentoonstelling volledig vernieuwd door het Joods Museum van Deportatie en Verzet (de voorganger van Kazerne Dossin). Deze expo, waaraan o.a. onze collega Laurence Schram meewerkte, is nog steeds druk bezocht.

In een eerste deel schetst de tentoonstelling de situatie van België tijdens de bezetting: de Belgische regering in Londen, de koning en de dualiteit in het bezette België tussen allerlei vormen van verzet en collaboratie.

De tweede zaal richt zich op het anti-joodse beleid dat door de bezettende overheid tijdens de jaren 1940-1942 werd opgezet. De nadruk is gelegd op de invloed van deze maatregelen op het dagelijkse leven van de joodse bevolking in België.

Het derde en laatste deel gaat in op de deportaties tijdens de jaren 1942-1944, met de 28 konvooien die vanuit Mechelen naar Auschwitz zijn vertrokken. Bij het binnentreden van de zaal kom je oog in oog te staan met een indrukwekkende portrettengalerij. De foto’s zijn per transport chronologisch geordend en geven telkens één of een aantal personen weer die aanwezig waren in dit transport. De achterzijde van elke paneel licht een bepaald aspect van de jodenvervolging of van het bewuste transport toe.

Kazerne Dossin is bijzonder erkentelijk voor de steun van de Nationale Loterij voor deze tentoonstelling sinds 2006.

 

Paviljoen in Auschwitz

Met de steun van