Gezin Rabstein- Hirzkovitsch

Het gezin zette zich in voor de Joodse samenleving.

Gezin Rabstein- Hirzkovitsch
Gezin Rabstein

Israel Rabstein (°21/09/1897 te Presnysz, Polen) is getrouwd met Anna Hirzkovitsch (°28/04/1895, Antwerpen). Samen krijgen ze een dochter: Rachel (°10/04/1924, Antwerpen). Israel is in 1907 verhuisd van Polen naar België. Hij is actief als diamanthandelaar voor “Léon Asséo Diamants” in Antwerpen. In het kader van zijn job mocht hij van 1914 tot 1923 als vertegenwoordiger van de Antwerpse diamantsector naar Spanje reizen. Op 26 augustus 1938 verkrijgen Israël en zijn dochter de Belgische nationaliteit. Op dat moment wonen ze in de Lage Leemstraat te Antwerpen.

Wanneer Duitsland in mei 1940 België binnenvalt en bezet, wordt Israel opgeroepen om dienst te doen in het Belgisch leger. Vanwege zijn zwakke gezondheid wordt echter beslist dat hij dienst moet lopen in vredestijd. Vanwege de bezetting gebeurt dit echter nooit. Door het Duitse bezettingsbestuur worden er allerhande anti-Joodse wetten doorgevoerd, waaronder de invoering van het Jodenregister en later de Jodenvereniging. In december 1940 schrijft het gezin Rabstein zich in het Jodenregister in. In maart 1942 wordt het gezin geregistreerd in de Jodenvereniging van Antwerpen, hun huis in de Lage Leemstraat moeten ze beschrijven. Hieruit blijkt dat hun huis uit 4 kamers en een keuken bestaat. Later dat jaar worden Israël en Anna bestuurder van het Joods Weeshuis in Antwerpen. Naar voorbeeld van haar ouders zet Rachel zich ook in voor de Joodse samenleving, zo wordt ze gouvernante in het Joods Weeshuis en hulpafgevaardigde van de Jodenvereniging.

Op de nacht van 3 op 4 september 1943 worden Israel, Anna en Rachel opgepakt tijdens de razzia op Joden met de Belgische nationaliteit. Israel wordt tijdens deze razzia door een kogel in zijn schouder geraakt. Het gezin wordt opgepakt en overgeplaatst naar het SS-Sammellager Mecheln. Van hieruit worden ze met transport XXIIB naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd op 20 september. Niemand van het gezin overleeft de oorlog.

Kaatje Langens