Herbert Askanas

Herbert Askanas
Herbert Askanas

Herbert Askanas werd geboren op 11 september 1900 in Munchen. Door de dreigende maatregelen tegen de Joden vluchtte hij vanuit Aken (waar hij op dat moment woonde), op 30 mei 1939, noodgedwongen naar België, en vestigde zich op rue d’Andenne 19, te Sint-Gillis. Zijn ouders Hermann Askanas en Bertha Berger waren toen al overleden.

Herbert werd op 27 augustus 1939 opgenomen in het vreemdelingenregister. Hij verkreeg een visum dat telkens met 6 maanden werd verlengd. Kort na zijn inschrijving in het register verhuisde hij naar rue Florimond Letroye 13, te Waver, bij Lucien Brostaux. Herbert was bakker, maar had geen eigen bakkerij. Daarom ging hij bij de heer Brostaux aan de slag.

In april 1940 verhuisde Herbert naar Oudebaan 41, te Eisden (Maasmechelen), bij de heer Helmschmied. Datzelfde jaar verliet bij België en ging hij in Parijs wonen. Daar verbleef hij tot juni 1941. Herbert keerde terug naar Sint-Gillis en ging op rue de Rome 41 wonen.

Tijdens de eerste twee jaren van de bezetting, voerden de Nazi’s 17 anti-Joodse maatregelen in. Eind 1940 beval de Duitse bezetter bijvoorbeeld dat alle Joden zich moesten registreren in de gemeentelijke Jodenregisters. Herbert gehoorzaamde na zijn terugkeer naar België en werd op 3 juli 1941 geregistreerd in het Jodenregister van Sint-Gillis, waar hij op dat moment woonachtig was. Kort hierna verhuisde hij naar rue Courbe 43, eveneens te Sint-Gillis. Dit was het laatste gekende adres voor zijn deportatie.

Volgens de transportlijst kwam Herbert op 31 augustus 1943 aan in de Dossinkazerne in Mechelen. Van daar uit werd hij op 20 september 1943 als nummer 467, aan boord van Transport XXIIA, richting Auschwitz-Birkenau gedeporteerd.  De “A” staat voor Ausländisch, dit transport bestond uit buitenlandse en staatloze Joden. Hiernaast was er ook het Transport XXIIB. Dit waren de joden met Belgische nationaliteit, die aanvankelijk gevrijwaard bleven van deportatie. Die bescherming viel weg begin september 1943. Vanaf het vertrekvan de trein uit Mechelen op 20 september 1943 verdween elk spoor van Herbert. De datum, plaats en exacte omstandigheden van zijn dood zijn ons onbekend. Hij overleefde in elk geval de kampen niet.

Morien De Backer
Stagiaire